Desh Subba

Desh Subba
Giving speech International Fearism program

Monday, August 31, 2009

भयवाद सम्बन्धि समीक्षहरु

डां सञ्जीव उप्रेती - जीवन र जगतलाई हेर्ने अर्को नवीन चस्मा हो ।
धर्मेन्द्रमेन्द्रविक्रम नेम्वाङ - लिम्बुनी शौर्न्दर्यशास्त्रमा भयवादीय उपन्यास आदिवासी
कृष्ण धरावासी - सांस्कृतिक तथा मानसिक समस्याको खोजीमा
हाङयुग अज्ञात - साहित्यमा भय विमर्श